Εσωτερισμός.

Δεδομένου ότι ο εσωτερισμός δεν είναι μια ενιαία παράδοση, αλλά μια μεγάλη σειρά από πνευματικά (ως επί τω πλείστων), στοιχεία που συχνά σχετίζονται με θρησκευτικά/θεοσοφικά ρεύματα και κινήσεις όπου και δεν υπάρχει ένα ενιαίο ιστορικά “νήμα” που να ακολουθούν όλα αυτά τα εσωτερικά συστήματα.

Ο όρος εσωτερισμός αναφέρεται σε κάθε σύστημα εννοιών και εφαρμογών, που έχει ως στόχο την προϊούσα εσωτερική μεταμόρφωση του ανθρωπίνου όντος με τελική κατάληξη την οντολογική πνευματική του εκπλήρωση. Ενώ όμως παραμένουν (μέχρι σήμερα) αναπόδεικτες επιστημονικά, εκείνες οι διεργασίες που ταυτίζονται με τον εσωτερισμό, όπως η σκέψη, το αίσθημα, ή δράση για τον εσωτερικό “κόσμο” των αιτιών και των αρχών της εσωτερικής ζωής. Αντιλαμβανόμαστε έτσι, ότι η κοινή αναφορά όλων των εσωτερικών ομάδων είναι ο θρησκευτικός συγκρητισμός, ο οποίος αρνείται την μοναδική αυθεντία μιας συγκεκριμένης θρησκείας, και καλλιεργεί την πίστη ότι όλες οι θρησκείες οδηγούν στην ίδια εσώτερη αλήθεια και πως ο Εσωτερισμός αποτελεί υπέρβαση όλων των θρησκειών.

Ο εσωτερισμός υποδιαιρείται σε:

·         θρησκευτικό εσωτερισμό (μοναχισμό, ασκητισμό)

·         φιλοσοφικό εσωτερισμό (μύηση στην αλήθεια μέσω διδασκαλιών οι οποίες προάγουν την καλλιέργεια της ηθικής και πνευματικής προσωπικότητας του ανθρώπου)

·         μυστηριακό εσωτερισμό (μύηση και δράση μέσω μυστηριακών πράξεων)

Κύρια ρεύματα του Ευρωπαϊκού εσωτερισμού υπήρξαν ο Ροδοσταυρισμός, ο Μαρτινισμός, ο Τεκτονισμός κ.α..

Ενώ τα Ασιατικά συστήματα του εσωτερισμού, Γιόγκα, Διαλογισμός, Ρέικι, Ρεφλεξολογία, Τάι Τσι, ενεργειακές μορφές τύπου Τσι, πολεμικές τέχνες της Ανατολής κ.α.. Είναι περισσότερο ανθρωποκεντρικά. Όλα δε ουσιαστικά αρνούνται τον Θεό ως μοναδικό Δημιουργό και αδυνατώντας να ξεπεράσουν την έντονα προσωπική θρησκευτικότητα του κάθε ανθρώπου, καταφεύγουν στα πνευματικά θρησκευτικά “αισθήματα” και στον εσωτερικό γύρω απ’ αυτά στοχασμό.

Βασική τεχνική του Εσωτερισμού είναι ο διαλογισμός. Υπάρχουν πάρα πολλές μορφές διαλογισμού. Κοινός παρονομαστής όλων είναι ότι δεν αποτελούν αυτούσια προσευχή.

Και πράγματι ο διαλογιζόμενος δεν επιδιώκει διαπροσωπική κοινωνία με τον Θεό, αλλά μόνο να διαμορφώσει την προσωπική του συνειδητότητα, δηλαδή να ταυτιστεί με τις αρχές του όποιου εσωτερισμού φθάνοντας στο σημείο να πιστεύει τον εαυτό του σαν Θεό, δίδοντας έτσι μία ψυχολογική ειδωλοποίηση του εαυτού του. Ίσως ετούτη (η ειδωλοποίηση του εαυτού), να είναι και η αιτία που πολλοί άνθρωποι, μετά από την διατριβή τους με τις εσωτερικές τεχνικές να παρουσιάζουν το φαινόμενο της άρνησης του Θεού.

 

Βιβλιογραφία:

Antoine Faivre. Accès de l’ésotérisme occidental, Paris, Gallimard (» Bibliothèque des sciences humaines»), vol. I, 1986, 2nd ed., 1996, vol. II, 1996. English Transl. vol. I : Access to Western Esotericism, Albany, State University of New York Press, 1994, vol. II : Theosophy, Imagination, Tradition, Studies in Western Esotericism, Albany, State University of New York Press, 2000.

Συλλογικό έργο. «TEKTONIΣMOΣ. H MEΓAΛYTEPH MYΣTIKH AΔEΛΦOTHTA TOY KOΣMOY». Εκδ. Εστία 2009. ISBN: 9789604211586

Δημήτρης Πολυχρόνης. «Θεουργία». Εκδ. Πύρινος Κόσμος.

Aries: «Journal for the Study of Western Esotericism». Brill, Leiden, since 2001.

Benjamin Walker. «Encyclopedia of Esoteric Man: The Hidden Side of the Human Entity». Routledge and Kegan Paul, London, 1977, ISBN 0-7100-8479-X

Benjamin Walker. «Man and the Beasts Within: The Encyclopedia of the Occult, the Esoteric, and the Supernatural». Stein & Day. New York. 1978. ISBN 0-8128-1900-4

 

 

Άλλες πηγές:

http://dictionary.reference.com/browse/esoteric

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Esotericism

 

Πηγή εικόνας:

http://www.eso-garden.com/images/uploads_bilder/esoterica_magazine.jpg

 

 

 

Annyra P. Ezmperg

 

 

Advertisements