Η ξενιτειά των ιθαγενών ελλήνων, είναι πλέον η μόνη λύση για τη χώρα! 
Ήδη, οι έλληνες της Αυστραλίας (ζώντας τη σημερινή ελληνική πραγματικότητα, καθώς οι εκεί ελληνικές κοινότητες δέχονται, από τους εδώ έλληνες, καθημερινά δεκάδες παρακλήσεις για εργασία στην Αυστραλία). Πίεσαν την Αυστραλιανή Κυβέρνηση να δεχτεί έλληνες μετανάστες που στην Ελλάδα δεν μπορούν να ζήσουν διότι η λαθρομετανάστευση, η ανάπτυξη/οικονομική ύφεση και η ανεργία έχουν ξεπεράσει κάθε όριο… Κάνοντας την βιωτή των ελλήνων τραγική στην Ελλάδα! 
Έτσι, τον επόμενο μήνα (το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη), σε κεντρικό ξενοδοχείο της πρωτεύουσας θα βρεθεί κλιμάκιο της Αυστραλιανής Κυβέρνησης για να εξετάσει ενδιαφερόμενους πολίτες που επιζητούν τη ΜΟΝΙΜΗ μετεγκατάσταση στη μακρινή αυτή χώρα. 
Και με τούτη την προσβληθείσα κατάσταση, προβληματίζομαι η δόλια: Ποιες διαδικασίες ακολούθησαν όλοι αυτοί οι λαθρομετανάστες που έχουν κατακλίσει την Ελλάδα και μας κλέβουν, μας σκοτώνουν, μας ταπεινώνουν, μας μεταφέρουν αρρώστιες, μας αρπάζουν τις ελάχιστες πια ευκαιρίες για εργασία, ζητούν χώρους να εκτελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα; 
Δεν μπορώ ειλικρινά να απαντήσω στο δραματικό κοινωνικό πρόβλημα που ενέσκηψε τα δύο τελευταία χρόνια… Δεν με καλύπτει το αηδιαστικό: ‘’μαζί τα φάγαμε’’. Δεν μου απαντά καν η επιλεκτική κώφευση της ελληνικής κυβέρνησης για το: ‘’μέσα οι κλέφτες’’ . Δεν μπορώ να βρω είτε την λύση σε όλες ετούτες τις περικοπές ζωής με τα εισπρακτικά μέτρα που κάθε λίγο μας επιβάλουν οι κυβερνόντες διότι: ‘’δεν τους έστερξε το 1ο και 2ο μνημόνιο’’… 
Περίεργη αλήθεια κατάσταση! Σαν να μην μας κυβερνούν έλληνες!!! 
Κι αν κάποιος μου ρωτήσει για την μετανάστευση των χρόνων 1950-1960; Έχω να του απαντήσω: ‘’Τότε η Ελλάδα είχε βγει μόλις από ένα πόλεμο κι έναν εμφύλιο σπαραγμό που οι ξένες δυνάμεις είχαν προκαλέσει’’… 
Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο… η αισθηματική φόρτιση… 
Θεέ, βοήθα τους Έλληνες!