Το ανακαλυφθέν πανάρχαιο οικοδόμημα.

 

Εκείνος ο τόπος που υδροδοτούσε τη πόλη των Μεγάρων πριν την επονομαζόμενη ‘’Κρήνη του Θεαγένους’’ και κατόπιν έγινε τόπος λατρείας προς τον Αχελώο με αφιερωματικό βωμό;

Ο Παυσανίας στα ΑΤΤΙΚΑ στο κεφάλαιο XLI και στα εδάφια 1,2 μας λέγει:

‘’Εκ δε της ακροπόλεος κατιούσιν, ή, προς άρκτον τέτραπται το χωρίον….

Εντεύθεν ο των επιχωρίων ημίν ηγείτο ες χωρίων Ρους , ως έφασκεν, ονομαζόμενον ταύτη γαρ ύδωρ ποτέ εκ των ορών υπέρ την πόλιν ρυήναι, Θεαγένης δε, ος τότε ετυράννει, το ύδωρ ετέρωσε τρέψας βωμόν εναύτα Αχελώω εποίησε…’’

Μετάφραση: ‘’Καθώς κατεβαίνει κανείς από την ακρόπολη, από τη βορεινή πλευρά…. Ο ντόπιος ξεναγός μας οδήγησε σ’ ένα μέρος που ονομαζότανε όπως έλεγε Ρους, γιατί σ’ αυτό το μέρος έτρεχε κάποτε νερό που κατέβαινε απ’ τα πάνω από την πόλη βουνά. Ο Θεαγένης όμως, που ήταν τότε τύραννος, κατηύθυνε το νερό αλλού και ίδρυσε σ’ αυτό το μέρος βωμό του Αχελώου….’’

Πάντως, όλα τα πρόσφατα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής στον Άγιο Γιάννη, προς τα εκεί συνηγορούν…

Εάν είναι όντως η πανάρχαια κρήνη του Ρους δεν θα πρέπει να ξανά θαφτεί κάτω από οποιοδήποτε καινούργιο κτίσμα!

Η Αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στην επιφάνια σχεδόν όλο το πανάρχαιο κτίσμα και βρίσκεται σε πάρα πολύ κατάσταση.  

Advertisements