Καθιέρωση έχει γίνει, σχεδόν απ’ όλους μας, να μεταβαίνουμε στις μεγάλες πόλεις για τις εορτάσιμες αγορές μας.  Τούτο,  μέχρι πρόσφατα γινόταν, όταν η οικονομία μας ήταν  “πλασματικά” σε υψηλά όρια. Λογικά (?) δεν έβλαπτε σε μεγάλο βαθμό την τοπική οικονομία. Αντίθετα, τώρα που η ελληνική οικονομία βρίσκεται στα αληθινά, χαμηλότερα επίπεδα και δέσμια τρόικας, νδτ.  Η άρνηση στη τοπική αγορά, μας βλάπτει όλους!

Μην απορρίπτεις την ιδέα να επισκεφτείς και να κάνεις τις εορτάσιμες αγορές σου απ’ τα καταστήματα του τόπου σου. Τα όποια χρήματα που θα δαπανήσεις στη τοπική αγορά, με πολλούς τρόπους θα επιστρέψουν σε σένα.  Το όφελος της τοπικής ανακύκλωσης των χρημάτων, το έχουν ήδη εφαρμόσει πολλές χώρες του εξωτερικού και τα αποτελέσματα υπήρξαν θεαματικά.  Μάλιστα, η επιστροφή στην τοπική οικονομία και διαχείριση καθιστά τους ανθρώπους και πάλι συλλογικά υποκείμενα, δηλαδή ενεργούς πολίτες, και ευνοεί τη χρήση ανεκτών οικονομικών μεθόδων, τόσο στην παραγωγή όσο και στην κατανάλωση. Επίσης, με τον τρόπο αυτό, οι άνθρωποι παύουν να είναι παθητικοί καταναλωτές των μητροπολιτικών πόλεων, αποκτούν και πάλι έλεγχο στη τοπική  οικονομική δραστηριότητα, ενώ αναπτύσσουν μεταξύ τους σχέσεις αλληλεγγύης, πράγμα που έχει τεράστια σημασία στις σημερινές συνθήκες ανταγωνισμού και διάρρηξης της συνοχής του κοινωνικού ιστού.

Γι αυτό σκέψου που θα πας για τις εορτάσιμες αγορές σου!!!

 

 

Advertisements