Ο θάνατος του ενεργού δημοσιογράφου Σωκράτη Γκιόλια….

  

  

Πώς να μην τα συσχετίσεις;

Η αλήθεια είναι πως λίγες φορές είχα παρακολουθήσει τον ιστοχώρο του «Τροκτικό», στο διαδίκτυο. Όμως αρκετές φορές είχα ακούσει για εκείνον και είχα θαυμάσει το θάρρος της γνώμης του.

Σε μια δημοκρατική χώρα, όπως η Ελλάδα. Πολλές φορές είχε έρθει σε αντιπαραθέσεις με τις «μεγαλοοικογένειες» της δημοσιογραφίας και όχι μόνο. Τούτες οι αντιπαραθέσεις, τον είχαν οδηγήσει στη σύλληψη (αυτόφωρο) , και άλλοτε στο κλείσιμο (προσωρινά) του διαδικτυακού χώρου του.

Σήμερα 19.7.2010 το πρωί (5:20 π.μ.), του χτύπησαν το κουδούνι, κι εκείνος άνοιξε την πόρτα στους επαγγελματίες δολοφόνους του… Έτσι ο Σωκράτης Γκιόλιας έπεσε νεκρός έξω απ’ την πόρτα του σπιτιού του, στη περιοχή της Ηλιούπολης, Αθήνα!

Η δημοσιογραφική κοινότητα έχασε ένα μέλος της με δόλιο τρόπο… Τούτο γνωρίζω πως είναι αλήθεια….

Οι δολοφόνοι, σαφώς, γνώριζαν τι έκαναν…

Εμείς, δυστυχώς, δεν γνωρίζουμε γιατί δολοφόνησαν τον τριανταεπτάχρονο, ενεργό δημοσιογράφο…

Πως, λοιπόν, να μην κάνεις την σχετική σκέψη… ότι η δολοφονία του Σωκράτη Γκιόλια, πιθανότατα να έχει σχέση με τον αδάμαστο δημοσιογραφικό του λόγο;

Πώς να μην τα συσχετίσεις;

Καλό και φωτεινό ταξίδι να έχεις Σωκράτη Γκιόλια.

 

 

  

The death of Socrates Giolia active journalist ….

  

  

 
How not to associate?
The truth is that few times I had follow the website ‘Troktiko «on the Internet. But many times I heard about him and I admire the courage of his opinion.
In a democratic country like Greece. Many times he had come into conflict with the “large families” journalism and beyond. Reason, the controversy led to the arrest (the act of committing) and sometimes to close (temporarily) the web space.  

Today, 07/19/2010 morning at 5:20 a.m. the bell rang, and he opened the door to professional killers… So Socrates Giolia dropped dead outside the door of his house in the area of Heliopolis, Athens!
The journalistic community was a member of a fraudulent manner … This I know … it’s true.
The killers clearly knew what they were doing …
We unfortunately do not know why it killed the thirty seven years, working journalist …
How then do not do the relevant paragraph … that the murder of Socrates Giolia probably has to do with the indomitable journalistic purpose?
How not to associate?
Good and bright journey you Giolia Socrates.

 

 

Image sourse:, Πηγή εικόνας:

http://epikairo.gr/images/stories/_1009/1725.jpg

 

 

 

Annyra P. Ezmperg