Χριστός Ανέστη εκ νεκρών

θανάτω θάνατον πατήσας

 και τοις εν μνήμασιν  

ζωήν χαρισάμενος.

  

 

 

  

 

Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι, προσκυνήσωμενον άγιον Κύριον, Ιησούν τόν μόνον αναμάρτητον. Τόν σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνούμεν, και τήν αγίαν σου ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν· συ γαρ ει Θεός ημών, εκτός σου άλλον ουκ οίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί, προσκυνήσωμεν τήν του Χριστού αγίαν ανάστασιν· ιδού γαρ ήλθε διά του σταυρού, χαρά εν όλω τω κόσμω. Διά παντός ευλογούντες τόν Κύριον, υμνούμεν τήν ανάστασιν αυτού. Σταυρόν γαρ υπομείνας δι ημάς, θανάτω θάνατον ώλεσεν.

 

 

 

 

Καλο Πάσχα εύχομαι σε όλες / όλους τις φίλες, τους φίλους με μια ευχή.

 «Είθε να δωριθεί σε όλους και η δική μας ανθρώπινη δύναμη για την ανάταση από τα σκότη του εγωισμού και της πνευματικής αδιαφορίας

 

 

Χριστός Ανέστη, φίλοι μου

Άννα 

 

 

 

 

 

 
 
Advertisements