Απλά λόγια αγάπης, αναζήτησης….

 

 

«Σκέψου Εκείνον, σκέψου μόνο Εκείνον και άφησε κάθε άλλη μάταιη κουβέντα.»

(Ουπάνισαντ, Μούντακα.)

 

«Εκείνος ο Κύριος, είναι απ’ τη φύση του απερίγραπτη Αγάπη.»

(Γιόγκα-Σούτρας.)

 

«Που είναι όπως το μαργαριτοφόρο στρείδι της ιστορίας;

Το μαργαριτοφόρο στρείδι ανέρχεται στην επιφάνεια απ’ το βυθό της θάλασσας, για να πιάσει το βροχόνερο που θα πέσει την ώρα που ανατέλλει το άστρο Αρκτούρος. Πλέει στην επιφάνεια ορθάνοιχτο, μέχρι που να πιάσει μια σταγόνα απ’ το βροχόνερο, κι έπειτα βουτά βαθιά μέχρι το βυθό όπου παραμένει και φτιάχνει ένα όμορφο μαργαριτάρι μ’ εκείνη τη σταγόνα»

(Μπχαγκαβάν Ραμακρίσνα.)

 

«Σε αποκαλούν με τόσα πολλά ονόματα,

σε διαιρούν, τρόπο του λέγειν,

με διάφορα ονόματα.

Κι όμως, το καθένα από αυτά

περικλείει την παντοδυναμία Σου….

Εσύ φτάνεις στο λάτρη

μέσα απ’ όλα τα ονόματα,

μήτε συντρέχει ζήτημα προκαθορισμένου χρόνου-

εφόσον η ψυχή διακατέχεται

από έντονη αγάπη για Σένα.

Είσαι τόσο ευκολοπρόσιτος,

εμένα όμως, η ατυχία μου είναι,

ότι δεν ξέρω πώς να Σε αγαπάω!»

(Σικσάσατακα, ύμνος του Σρι Τσαϊτάνγια.)

 

«Οπουδήποτε υπάρχει κάποια ευδαιμονία, ακόμα και στα πιο αισθησιακά πράγματα, υπάρχει μια σπίθα απ’ την Αιώνια Ευδαιμονία που είναι ο Ίδιος ο Κύριος.»

(Ουπάνισαντ, Μπρίχαντ-άρανγιακα.)

 

«Ο δρόμος είναι πιο δύσκολος γι’ αυτούς που προσηλώνουν το νου τους στο Απόλυτο.»

(Μπαχάγκαβαν Γκίτα.)

 

                                                                                            

 

 

 

Simple words of love and search…….

"Think of Him, think of Him alone and left all other vain talk."
(
Oupanisant, Mountakis.)

"That the Lord is by nature of indescribable love."
(
Giogka-Soutras.)

"Who is like the pearl oyster of the story?
The pearl oyster to the surface from the seabed to catch the
rainwater will drop at a time when the rising star Arturo. Floating on the surface wide open, until you catch a drop from the rainwater, then dive deep to the bottom where it remains and makes a beautiful pearl with her to drop "
(
Bchagkavan Ramakrisna.)

 

"In the call with so many names
to divide, so to speak,
with different names.
Yet each of these
You embody the omnipotence ….
You arrive at the lover
through all the names,
there is neither a matter prescribed time –
if the soul is possessed
intense love for You.
You’re so easy reach,
me though, is my misfortune,
I do not know how can I love you! "
(
Siksasataka, anthem of Sri Tsaitangia.)

"Wherever there is some comfort, even in the most sensual things, there is a spark from the Eternal Bliss is the Lord Himself."
(
Oupanisant, Brichant-arangiaka.)

"The road is more difficult for them to fix on their minds in the Absolute."
(
Bachagkavan Gita.)  

 

 

 

 

 

Annyra.