Τα πρώτα πέτρινα κτίρια του 1870-1880.

  

  

Η Αδελαΐδα είναι η πέμπτη πόλη σε πληθυσμό της Αυστραλίας. Είναι η πρωτεύουσα της Νότιου Αυστραλίας και έχει πληθυσμό 1.100.000. Πρόκειται για μια παράκτια πόλη στις ανατολικές ακτές του κόλπου του Αγ. Βενέδικτου. Είναι μία αξιοπρεπές ρυμοτομημένη πόλη που είναι πολιτισμένη καθαρή και ήρεμη. Η σταθερότητα του χαρακτήρα της προχωρά πέρα από την αρχιτεκτονική, γιατί το Adelaide City, κάποτε θεωρούταν ως μια πόλη wowsers (διάβαζε: πουριτανός spoilsports), και ήταν γνωστή κυρίως για το δυσανάλογα μεγάλο αριθμό εκκλησιών της. Αυτές τις μέρες οι εκκλησίες είναι λιγότερες από τις παμπ, τα νυχτερινά κέντρα, και κανείς δεν αρνείται, ότι η πόλη έχει μια θαυμάσια ρύθμιση – το κέντρο περιβάλλεται από πράσινα πάρκα, και η μητροπολιτική περιοχή δεσμεύεται από τους λόφους του Mt Lofty και τα νερά του Κόλπου του Αγίου Βικεντίου.

  

                                                                                                  

  

                                                                                                 

                                                                                                

  

 

 

                                                                              Οι ιθαγενείς Αβορίγιναλ σήμερα ζητιανεύουν στους δρόμους και πίνουν!!!

 

Η πόλη ιδρύθηκε από Ευρωπαίους που δεν ήταν κατάδικοι . Κατά τη στιγμή της ευρωπαϊκής αποίκησης και η περιοχή που είναι τώρα η Αδελαΐδα, κατοικούταν από τους ιθαγενείς αβορίγιναλ Kaurna, μία ειρηνική μεγάλη ομάδα με περίπου 300 υποδιαιρέσεις (υποομάδες).  Επικράτειά τους ήταν προς το Cape Jervis νότια και βόρεια προς Port Wakefield, και είχαν στενούς δεσμούς με την φυλή (ομάδα) Narungga των Yorke Χερσονήσου.  Σύγχρονοι ιστορικοί γνωρίζουν λίγα για τους Kaurna και την κοινωνική τους ζωή, αλλά ξέρουμε ότι έχουν ειδίκευση σε δέρματα και ίνες.  Ακόμη και πριν από την άφιξη των λευκών εποίκων στη Νότια Αυστραλία, οι Kaurna είχαν υποστεί τις επιδημίες της ευλογιάς και άλλων ασθενειών που είχαν σάρωσει τις περιοχές του Murray από ΝΝΟ. 

Η τοποθεσία επιλέχθηκε για το Adelaide, τον Δεκέμβριο του 1836 σαν αποικία και μακρόπνοο σχέδιο του Γενικού Επιθεωρητή, συνταγματάρχη William του Φωτός, που δημιούργησε το σημαντικότατο σχέδιο. . Ο χώρος είχε καλή αποστράγγιση, και το εύφορο έδαφος από τον straddled Torrens ποταμό, ο οποίος μάλιστα εγγυούταν έτοιμο πόσιμο νερό. . Η τοποθεσία πήρε το όνομά της από την Queen Adelaide, σύζυγος του βασιλιά της βρετανικής William IV. Οι κάτοικοι της πόλη Adelaide έχουν την υπερηφάνεια , πως δεν δημιουργήθηκε η πόλη τους από κατάδικους κάτι ασυνήθιστο για τις πόλεις της Αυστραλίας, υπό την έννοια ότι είχε αποικηθεί μόνο από ελεύθερους ανθρώπους. Έτσι η πόλη δεν έχει κατάδικο ιστορία. Ήταν επίσης ένα ακόμα ασυνήθιστο γεγονός, ότι η βρετανική κυβέρνηση δεν έδωσε στην αποικία οικονομική υποστήριξη, ώστε όταν τα οικονομικά τελικά απογειώθηκε στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας, τα περισσότερα από τα χρήματα έμειναν στο κράτος.

                                                                                           

 

 

                                                                                                               Οι πρώτοι Λουθηριανοί μετανάστες (μετά από εκείνους τους Πρώσους το 1839).

 Η αποικία, από την αρχή, υποσχέθηκε στους εποίκους πολίτες τη θρησκευτική ελευθερία. Το 1839 αρκετοί πρώσοι για να ξεφύγουν από τους Lutherans τις θρησκευτικές διώξεις φθάνουν στην Αδελαΐδα από την Πρωσία.  Το 1840, 6.557 Ευρωπαίοι ζούσαν στην Αδελαΐδα.

 

                                                                                                       

                                                                   

                                                                    

                                                                                         Η γιαγιά του Έζμπεργ το 1948.

  

Το 1851 ο ευρωπαϊκός πληθυσμός ήταν 14.577. Με τα πρώτα 1840s η πόλη είχε περίπου 30 δορυφορικά χωριά, συμπεριλαμβανομένων των οικισμών της γερμανικής Hahndorf, Klemzig και Lobethal, όπου η παγκόσμια γνωστή βιομηχανίας του οίνου ιδρύθηκε εκεί.  

Μια την σιτοκαλλιέργεια το 1870s και την άνθηση της οικονομικής έκρηξης της δεκαετίας του’80, θέτουν σε λειτουργία το πρώτο πέτρινο κτίριο, και πολλά από τα όμορφα κτίρια, τα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν στους δρόμους της πόλης χτίστηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των δεκαετιών. Η ταχεία επέκταση της πόλης έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920 και τη πρώτη χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο .  Μετά τον Β Π, νέων μεγάλο κύμα μεταναστών έφθασαν από την Ευρώπη (κυρίως την Ιταλία), φέρνοντας μαζί τους την κουλτούρα του εσπρέσο καφέ που προσφέρει στην Adelaide τη χαλαρή ατμόσφαιρα πάντα.

                                                                                                   το κέντρο της πόλης το 1946.

                                                                                                   Το κέντρο της πόλης το 1927.

                                                                                                 

                                                                                                  Γάμος στην οικογένεια του Έζμεργκ το 1893.

 

 

Κατά τα τέλη του’60 και του’70, στη Νότια Αυστραλία έγιναν αρκετές πρωτοποριακές πολιτικές μεταρρυθμίσεις, που απαγορεύουν διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής διάκρισης και τη θανατική ποινή, καθώς και την αναγνώριση των δικαιωμάτων γης των Ιθαγενών (εδώ έχει ενδιαφέρον) Νότια Αυστραλία την αρχή των εποίκων ήταν ο πρώτη που αναγνωρίζει στους Ιθαγενείς το δικαίωμα της ιδιοκτησίας της γης, αν και αυτό δεν εμπόδισε εκείνους που τους το έκλεψαν να μην το έχουν ακόμα επιστρέψει!!!

 

Άννα.

 

When early colonists began building Adelaide City they built with stone, constructing a solid, dignified city that is civilised and calm in a way that no other Australian state capital can match. The solidity goes further than architecture, for Adelaide City was once regarded as a city of wowsers (read: puritan spoilsports) and was renowned chiefly for its disproportionately large number of churches. These days the churches are outnumbered by pubs and nightclubs, and there is no denying that the city has a superb setting – the centre is surrounded by green parkland, and the metropolitan area is bound by the hills of the Mt Lofty Ranges and the waters of the Gulf St Vincent.

Adelaide City at the time of European settlement, the area that is now Adelaide, was occupied by the Kaurna people, a peaceful group numbering around 300. Their territory extended south towards Cape Jervis and north towards Port Wakefield, and they had close ties with the Narungga of Yorke Peninsula. Modern historians know little about Kaurna social life, but we do know that they were skilled at working with skins and fibres. Even before the arrival of white settlers in South Australia, the Kaurna people had suffered epidemics of smallpox and other disease which had swept down the Murray from NSW.

The site for Adelaide was chosen in December 1836 by the colony’s far-sighted Surveyor-General, Colonel William Light, who created its remarkable design. The site was well-drained, had fertile soil and straddled the Torrens River, which guaranteed a ready water supply. The site was named after Queen Adelaide, wife of the British King William IV.

Adelaide was unusual in that it was settled by free people – the city has no convict history. It was also unusual in that the British Government gave the colony no financial backing, so when things finally took off in Adelaide, most of the money stayed in the state. The colony promised settlers civil and religious liberty and by 1839 Lutherans fleeing religious persecution were arriving from Prussia. In 1840, 6557 Europeans lived in Adelaide; by 1851 the European population was 14,577. By the early 1840s the town had about 30 satellite villages, including the German settlements of Hahndorf, Klemzig and Lobethal, where the state’s wine industry was founded.

The capital’s growth has reflected the state’s cycle of boom and bust. A wheat boom in the 1870s and 80s set off a building boom, and a lot of the beautiful buildings which still line the city’s streets were built during these decades. Rapid expansion also took place during WWI, the 1920s and the busy post-WWII years. After WW II, new migrants arrived from Europe (especially Italy) bringing with them the cafe culture which lends Adelaide its relaxed ambience.

During the late 60s and 70s, South Australia made several ground-breaking political reforms, prohibiting sexual discrimination, racial discrimination and capital punishment, and recognising Aboriginal land rights (interestingly, South Australia’s original settlers had been the first to recognise Aboriginal ownership of land, although it didn’t stop them stealing it).

 

 

 

 

Από την ηλεκτρονική σελίδα:

http://www.adhills.com.au/tourism/towns/adelaidecity/history.html

 

Annyra

Advertisements