Ιστορίες Γεροντικού.

 

 

Το Γεροντικό είναι σύνολο μικρών ιστοριών που τις είπαν συνήθως Άγιοι Ασκητές Πατέρες του χριστιανισμού, προς ενίσχυση του αγώνα των νεώτερων που ήθελαν να ζήσουν τη ζωή της ασκητικής αληθινής προσευχής . Οι περισσότεροι δε Γέροντες ήταν Νηπτικοί. Η Νήψη είναι η πνευματική κατάσταση όπου επέρχεται ο χριστιανός λέγοντας αδιάλειπτα: «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με». Τούτη η πνευματική διεργασία άσκησης (νήφοντας ο νους), γίνεται από τους αληθινά χριστιανούς για να απαλλαχτεί από κάθε αρνητική και γήινη σκέψη ώστε να πραγματοποιηθεί σε ευθεία ο εσώτερος εαυτός με τον Παράκλητο, (Άγιο Πνεύμα), ώστε να επιτευχθεί η ένωση με τον Θεό. Στους Ασκητές της χριστιανοσύνης βρίσκονται πολλοί ορισμοί: « Νήψις έστιν οδός πάσης αρετής και εντολής Θεού» (Γέροντας Αγάθων), «καρδιακή αδιάλειπτος ησυχία από παντώς λογισμού, Χριστόν Ιησού τον Υιόν του Θεού και Θεόν αενάως και αδιαλείπτως επικαλουμένη» (Ησύχιος ο Πρεσβύτερος), «η προς εαυτόν στροφή» (Γρηγόριος Παλαμάς), αδιάλειπτος μνήμη Θεού» (Φιλόθεος Σιναΐτης), «κατά νουν θεοπτία»(Ιωάννης Χρυσόστομος).

 

                                       

 

Είπε ο Αββάς Αγάθων: « Ποτέ δεν έπεσα να κοιμηθώ έχοντας κάτι εναντίον κάποιου. Αλλά και δεν άφησα κανένα να κοιμηθεί, όσο μπορούσα, αν είχε τίποτε εναντίον μου».

 

Ρώτησαν τον Αββά Αγάθων: «Ποια αρετή είναι, Γέροντα, όπου απαιτεί περισσότερο κόπο;» Τους λέγει: «Με συμπαθάτε, αλλά νομίζω ότι δεν είναι άλλος κόπος σαν το να προσεύχεται νηπτικά τινάς στον Θεό. Και κάθε τρόπο ζωής αν μετέλθει ο άνθρωπος, εγκαρτερώντας στη νήψη, αποχτά ανάπαυση, Αλλά η αληθινή προσευχή εώς την στερνή μας πνοή, χρειάζεται αγώνα».

 

Έλεγε συχνά ο Αββάς Αγάθωνας: « Πρέπει ο άνθρωπος κάθε στιγμή να έχει καλά υπόψη του πως θα τον κρίνει ο Θεός».

 

Έλεγε ο Αββάς Ματώη: «Θέλω έργο ελαφρό και να μένει, παρά επίπονο απ’ την αρχή και γρήγορα να κόβεται».

 

Έλεγε ο Αββάς Νείλος: « Η προσευχή της καρδιάς, (άλλος ένας ορισμός για τη Νήψη), είναι καταφύγιο απέναντι στη λύπη και στην αθυμία».

 

 

Από το βιβλίο: <ΕΙΠΕ ΓΕΡΩΝ>. Εκδόσεις Αστήρ, Αθήνα 1981.   

Advertisements